Gorące tematy:

„Apel OSDP «Azat» do Prokuratora Generalnego Republiki Kazachstanu K. Mami”

OGÓLNONARODOWA PARTIA SOCJAL-DEMOKRATYCZNA (OSDP) uważa za nielegalne wyłączenie „z uprawnień Przedstawiciela Partii z prawem głosu doradczego postanowienia punktu 8. art. 43. Ustawy o wyborach, dotyczącego ich prawa do otrzymania kopii protokołu, poświadczonej podpisami przewodniczącego i sekretarza komisji oraz pieczęcią komisji wyborczej. W związku z tym przedstawiciele partii zostali pozbawieni części praw, o których mowa w pp. 4 i 5 art.  19. Ustawy Konstytucyjnej o wyborach. «Na podstawie tego, co przedstawiliśmy powyżej, prosimy o przedsięwzięcie środków reagowania prokuratorskiego w celu anulowania postanowienia pisma CKW pod № ОСК-08/506и z dnia 16.03.2011 r. w części odnoszącej się do p. 8. art. 43. Ustawy o wyborach”, —czytamy w apelu.

Źródło: http://resonansonline.com/page.php?page_id=20&lang=1&article_id=1406