Gorące tematy:

Nagroda im. Ludovica Trarieux dla Kuramshina

Szanowny Przewodniczący jury Międzynarodowej Nagrody Praw Człowieka im. Ludovica TRARIEUX, Panie Prezesie Izby Adwokackiej,
Panie Sekretarzu generalny Instytutu Kształcenia z Zakresu Praw Człowieka przy Izbie Adwokackiej w Paryżu, Szanowny Kolego,
Panie Prezesie Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów,
Panie Prezesie Izby Adwokackiej w Luksemburgu,
Panie Prezesie Instytutu Praw Człowieka Adwokatury Europejskiej,
Panie Prezesie Izby Adwokackiej w Genewie,
Drodzy Koledzy,
Szanowni Państwo,

1.

Dopóki gdziekolwiek na świecie łamane będą prawa człowieka, na naszej planecie nie zapanuje pokój”. To powiedział René CASSIN przy formułowaniu zapisów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dodając że: „nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości…”

2.

GRUDZIEŃ 1991:

Kazachstan, ostatnia republika radziecka, ogłasza niepodległość. Nursultan Nazarbayev zostaje wybrany na prezydenta kraju.

3.

Nadzieje wiązane z tym wydarzeniem szybko jednak zostały rozwiane: Reformy, tak wyczekiwane, okazały się kopią powieloną z systemu politycznego i ekonomicznego zarządzania obowiązującego w reżimie, z którego kraj chciał się wyrwać.

4.

Kazachstan zmienił się z republiki radzieckiej w dyktaturę prezydencką…Historia lubi się powtarzać.

5.

2013 :

Na horyzoncie rysuje się problem sukcesji po prezydencie Noursoultanie NAZARBAYEVIE, który uzyskał dożywotni tytuł prezydencki. Pociąga on za sobą prawdziwą „Obławę”. Ci, którzy ośmielili się bronić praw człowieka i głośno mówić o rzeczach przemilczanych, są zbrodniarzami poszukiwanymi i więzionymi przez sprawujący władzę reżim.

6.

Od dwóch lat wzmagają się represje skierowane przeciw społeczeństwu obywatelskiemu, ruchom opozycyjnym, mediom. O represjach tych informują Amnesty International i Human Rights Watch.

7.

Izba Adwokacka w Paryżu, podobnie jak członkowie Światowej Koalicji Przeciwko Karze Śmierci, sprzeciwia się możliwości rozszerzenia stosowania kary śmierci przy okazji reformy kodeksu karnego przeprowadzanej przez Kazachstan. Ile zbrodni zagrożonych będzie karą śmierci w najbliższych miesiącach?

8.

UCISK, REGRES… Represje wylewają się już poza granice Kazachstanu: Władze Kazachstanu nie wahają się wykorzystywać międzynarodowych nakazów aresztowania wydawanych przez Interpol by ścigać politycznych dysydentów w całej Europie. Ich cel: Zakneblować ich, uciszyć…

9.

Tym samym, dziś, 5 grudnia, Izba śledcza sądu w Aix en Provence rozpatruje wniosek o ekstradycję opozycjonisty Mukhatara ABLYAZOVA, aresztowanego we Francji 31 lipca i przebywającego we francuskim areszcie. Jego żona i córka zostały już wydalone do Kazachstanu przez służby włoskie – odbyło się to z naruszeniem międzynarodowego ustawodawstwa, w przeciągu 72 godzin, na pokładzie samolotu wyczarterowanego przez stronę kazachską.

10.

8 listopada -Hiszpański sąd „Audiencia Nacional”, orzekając w ostatniej instancji, potwierdził ekstradycję Alezandra PAVLOVA, głównego współpracownika Mukhatara ABLYAZOVA. Jego los jest teraz w rękach hiszpańskiego rządu.

11.

Tradycyjnie już, Francja i Izba Adwokacja w Paryżu konsekwentnie starają się być ambasadorem poszanowania praw człowieka, obrony wolności wypowiedzi i wolności przemieszczania się.

12.

Izba Adwokacka w Paryżu angażuje się i interweniuje, występując przeciwko wszelkim naruszeniom godności osoby ludzkiej. Potępia dyskryminację, przemoc fizyczną i psychiczną.

13.

Szanowni Państwo,

Jak wiecie, zwróciłam się do prezydenta Kazachstanu o uwolnienie Waszego syna, Waszego brata.O naszym zaniepokojeniu trudnościami, jakie napotykają nasi koledzy jak również rozszerzeniem zastosowania kary śmierci poinformowałam Laurenta FABIUSA, ministra spraw zagranicznych.

14.

Podnosiliśmy również kwestię zagrożeń dla zawodu adwokata, zwłaszcza dla jego niezależności w Kazachstanie.

15.

Szanowni Państwo,

Bądźcie dumni…Dumni z człowieka, którego walka wpisuje się w poszukiwanie wolności i obronę praw człowieka. Nasz kolega jest naszym bratem. Nasz kolega, którego odwołanie zostało odrzucone przez Sąd Najwyższy w Kazachstanie, o czym dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu.

16.

Jego walka jest naszą walką. On w swej walce nie ustanie. Wartości demokratyczne muszą zwyciężyć. Nie ma gorszej zbrodni, niż milczenie…

Christiane FERAL-SCHUHL
Prezes Izby Adwokackiej w Paryżu