Gorące tematy:

Lunch połączony z konferencją prasową członków polskiego parlamentu — Marcina Święcickiego i Michała Szczerby

W piątek, 29 listopada 2013 r. o godzinie 11:00, w Międzynarodowym Centrum Studiów Politycznych (ICPS), przy wsparciu Fundacji „Otwarty Dialog”, odbędzie się lunch połączony z konferencją prasową członków polskiego parlamentu — pana Marcina Święcickiego i pana Michała Szczerby. 

Wydarzenie to odbędzie się w kawiarni Shokoladnytsia (trzecie piętro), ul. Khreschatyk 24, Kijów (w pobliżu Majdanu — Placu Niepodległości w Kijowie).

Polscy posłowie przybyli na Ukrainę, by monitorować rozwój wydarzeń związanych z próbami podpisania umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Posłowie planują omówić wpływ Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie na politykę regionalną i europejską, a także podzielić się swoimi poglądami na temat obecnej sytuacji na Ukrainie.

Dyskusja prowadzona będzie w języku polskim i angielskim, z tłumaczeniem konsekutywnym na język ukraiński.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się do czwartku, 28 listopada 2013, włącznie. W celu dokonania rejestracji prosimy pisać na adres [email protected], w treści wiadomości podając imię i nazwisko uczestnika, nazwę reprezentowanej organizacji oraz numer telefonu kontaktowego.

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy oczekiwać na potwierdzenie udziału w wydarzeniu. Takie potwierdzenie stanowi stosowna wiadomość od centrum ICPS.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panią Anastasiyą Vorobyovską, kierownikiem ds. komunikacji i imprez publicznych centrum ICPS, pod numerem telefonu +38-097-436-74-85.

Marcin Święcicki to wybitny polski polityk i ekonomista. W latach 1982-1989 pełnił funkcję Sekretarza Konsultacyjnej Rady Gospodarczej. W latach 1989-1991 zajmował stanowisko wiceministra gospodarki, a następnie ministra współpracy gospodarczej z zagranicą. W roku 1989 został wybrany na członka parlamentu. Stanowisko to zajmował przez dwie kadencje, w latach 1989-1991 oraz 1993-1996. W latach 1994-1999 pełnił funkcję prezydenta Warszawy, a następnie, w latach 1999-2000, pracował jako doradca prezydenta Litwy, Valdasa Adamkusa, ds. reform gospodarczych. Od lutego 2002 do roku 2005 był dyrektorem ds. gospodarczych i środowiskowych w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W roku 2011 roku został ponownie wybrany do parlamentu.

Michał Szczerba jest członkiem polskiego parlamentu (Platformy Obywatelskiej) od roku 2011. Zajmuje także stanowiska członka Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji. Uprzednio pracował jako asystent Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz ekspert w sprawie finansowania Państwowej Agencji ds. UE.

***

Fundacja „Otwarty Dialog” to organizacja pozarządowa, mająca swoją siedzibę w Warszawie, aktywnie promująca przestrzeganie praw człowieka i procesy demokratyzacji na obszarze państw postsowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem Kazachstanu, Ukrainy i Rosji. W toku swojej pracy Fundacja „Otwarty Dialog” relacjonowała sprawy wielu obywatelskich aktywistów, niezależnych dziennikarzy i przedstawicieli demokratycznej opozycji, narażonych na groźby, prześladowanie i więzienie w Kazachstanie.

Międzynarodowe Centrum Studiów Politycznych (ICPS) to jeden z największych niezależnych ośrodków analitycznych na terenie Ukrainy, zaangażowany w rozwój i analizę porządku publicznego. Misją ICPS jest promowanie reform, demokratycznych zasad rządu oraz przemian społecznych na Ukrainie w oparciu o proces integracji europejskiej. Centrum specjalizuje się w takich dziedzinach, jak rządy demokratyczne, polityka zagraniczna, analiza ekonomiczna i polityka energetyczna.

Źródła: Międzynarodowe Centrum Studiów Politycznych