Gorące tematy:

Apel do ambasad krajów Unii Europejskiej odnośnie umów o współpracy między Kazachstanem a UE w sprawach karnych

Ostatnio w anglojęzycznych kazachskich mediach coraz częściej pojawiają się informacje odnośnie podpisania nowych umów o współpracy w sprawach karnych między Kazachstanem a UE (więcej tutaj i tutaj). Jednak istniejące informacje nie zawsze są wystarczająco szczegółowe, dlatego pojawiają się niezgodności w kwestii współpracy między Kazachstanem a UE w dziedzinie dochodzeń karnych.

W dniu 08.11.2013 r., Prokurator Generalny Kazachstanu, Askhat Daulbayev, oświadczył, że na etapie przygotowań znajdują się umowy w „sferze współpracy karno-prawnej” z Węgrami, Niemcami, Bułgarią, Słowacją, Grecją, Słowenią i innymi krajami UE (więcej tutaj). Według Askhata Daulbayeva, „dla Kazachstanu jest to kolejny bardzo ważny krok na drodze do zbliżenia z Unią Europejską… Zawarcie takich umów jest dowodem na rosnące zaufanie krajów Europy do systemu prawnego Kazachstanu”.

Wiadomo, że istnieje kilka rodzajów umów w zakresie współpracy w sprawach karnych. Jednak z wypowiedzi przedstawicieli Prokuratury Generalnej Kazachstanu nie zawsze jasno wynika, jakie konkretnie rodzaje umów chce podpisać Kazachstan z krajami europejskimi. Należy pamiętać, że każdy rodzaj umowy ma swoją wyłączną kompetencję. Na przykład, wniosek o ekstradycję nie może być wydany na podstawie umowy o pomocy prawnej lub umowy o przekazywaniu osób skazanych. Podstawę do wniosku o ekstradycję stanowi wyłącznie odpowiednia umowa ekstradycyjna (o wydawaniu osób).

Zgodnie z normatywnymi aktami prawnymi, znajdującymi się w domenie publicznej, na dzień dzisiejszy Kazachstan podpisał różne rodzaje umów o współpracy w sprawach karnych z 6 krajami UE: Hiszpanią, Włochami, Czechami, Litwą, Niemcami, Bułgarią. Powszechnie wiadomo o następujących umowach o współpracy w sprawach karnych między Kazachstanem a krajami europejskimi:

 

Rodzaj umowy 

Kogo dotyczy i co przewiduje umowa

Z jakim krajem europejskim została podpisana

1.

„O przekazywaniu osób skazanych”  

Dotyczy już skazanych obywateli. Osoba skazana na terenie jednej ze Stron może zostać przekazana na teren drugiej Strony w celu odbycia kary.

Królestwo Hiszpanii, Republika Włoska (więcej tutaj)

2.

„O wydawaniu osób”

(ekstradycji)  

Strony zobowiązują się do przekazywania sobie nawzajem osób, znajdujących się na ich terenach, które są poszukiwane listem gończym, w celu pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej lub w celu wykonania wyroku.  Osoby wydawane są na pisemny wniosek jednej ze Stron.

Królestwo Hiszpanii.

3.

„O wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych”

Wszelka pomoc prawna w dochodzeniu karnym, pomoc w ramach procesu karnego: wykrywanie i identyfikacja osób, przekazywanie informacji i dokumentów, czasowe przekazywanie dowodów materialnych, przeszukania i zajęcia, gromadzenie dowodów i zeznań, przedsięwzięcie środków w celu wykrycia, aresztowania i zajęcia dochodów uzyskanych na drodze przestępstwa itd.

Królestwo Hiszpanii , Republika Czeska (więcej  tutaj)

Została także podpisana umowa z Kanadą,

4.

„ O współpracy w walce z przestępczością zorganizowaną, nielegalnym handlem narotykami i substancjami psychotropowymi, terroryzmem i innymi rodzajami przestępstw”.

Wymiana informacji operacyjnych, śledczych, dokumentacyjnych, kryminalistycznych i archiwalnych; prowadzenie uzgodnionych działań operacyjnych, wymiana doświadczeń zawodowych w zakresie walki z przestępczością, wymiany ekspertów.

Republika Litewska, Federacyjna Republika NiemiecRepublika Bułgarii.

 

Tak więc, pełny pakiet umów o współpracy w sprawach karnych Kazachstan podpisał tylko z Hiszpanią. Ponadto, na dzień dzisiejszy Hiszpania jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę ekstradycyjną z Kazachstanem. Z Włochami podpisana jest tylko umowa „o przekazywaniu osób skazanych”, ale prowadzone są negocjacje w sprawie ewentualnego podpisania umów o ekstradycji i pomocy prawnej (więcej tutaj i tutaj). Z Czechami podpisana jest tylko umowa o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Między Czechami a Kazachstanem nie została zawarta umowa o ekstradycji, co potwierdziło czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez przedstawiciela Fundacji „Otwarty Dialog”, Aleksandry Gajewskiej.

W związku z zaniepokojeniem międzynarodowych organizacji obrony praw człowieka coraz częstszymi próbami, podejmowanymi przez Kazachstan, doprowadzenia do ekstradycji przedstawicieli opozycji, w tym również polityka Mukhtara Ablyazova i osób z jego otoczenia (więcej tutaj, tutaj i tutaj), na podstawie zarzutów umotywowanych politycznie, Fundacja „Otwarty Dialog” zwraca się do ambasad krajów europejskich z prośbą o potwierdzenie dostępnych informacji na temat umów zawartych między Kazachstanem a UE o współpracy w sprawach karnych.

Pobierz wersję angielską PDF
Pobierz wersję rosyjską PDF