Gorące tematy:

Vladimir Ivanovich Kozlov

Vladimir Ivanovich Kozlov, ur. w 1960 r. Dziennikarz, polityk.

Nota biograficzna: Zdobył wykształcenie na kierunku „Zasilanie elektryczne zakładów  przemysłowych”.

Doświadczenie zawodowe

W 1991 roku założył prywatny kanał telewizji kablowej o nazwie “AKTiVi”. Po fuzji dwóch stacji telewizyjnych został redaktorem naczelnym prywatnej firmy telewizyjnej ‘Aktau-Lada’, w której pracował do 1998 roku.

W latach 1998 -2001 był asystentem do spraw public relations Prezesa Elektrowni Atomowej Mangyshlak (MAEK).

W styczniu 2001 roku został zaproszony przez liderów organizacji pozarządowej „Demokratyczny Wybór Kazachstanu” w Ałmaty o założenie służby prasowej i prowadzenie działań PR tego stowarzyszenia społecznego.

2003 r. – Członek Rady Politycznej organizacji pozarządowej „Demokratyczny Wybór Kazachstanu”.

2004 r. – Członek Rady Politycznej Biura Partii Ludowej „Demokratyczny Wybór Kazachstanu”.

2005 r. – Członek Prezydium Rady Politycznej Partii Ludowej „Alga!” (DWK), członek Prezydium Rady Politycznej stowarzyszenia społecznego Blok Sił Demokratycznych „O sprawiedliwy Kazachstan”.

2007 r. – Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Partii Ludowej „Alga!”.

Nagrody

W 2012 r. zgłoszono jego kandydaturę do Freedom Awards (Nagrody Wolności). Vladimir Kozlov jeszcze przed zatrzymaniem odmówił przyjęcia nagrody na korzyść Aizhangul Amirovej. W związku z tym Komitet Organizacyjny Freedom Awards podjął decyzję o przyznaniu dodatkowej nagrody Vladimirowi Kozlovowi.

01.07.2011. Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Partii Ludowej „Alga!” Vladimir Kozlov wystąpił z oświadczeniem na temat zdarzeń w Zhanaozen, w którym wskazał on, że władze lokalne, kierownictwo „Ozenmunaygazu” i organy ścigania w regionie Mangistau celowo prowokują strajkujących i głodujących robotników do buntu.

21.08.2011. Spotkanie szefa Partii Ludowej „Alga!” Vladimira Kozlova z protestującymi pracownikami naftowymi miasta Zhanaozen.

26.10.2011. Vladimir Kozlov, Ayzhangul Amirova, Serik Sapargali, Igor Vinyavskiy oraz szereg innych działaczy obywatelskich Kazachstanu wystąpili z oświadczeniem „O przestępczych i bezkarnych prowokacjach w obwodzie Mangistauskim i nieodpowiedzialności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” w związku z atakami na działacza strajkowego Estaya Karashaeva i ekipę zdjęciową portalu internetowego „Stan-TV” .

16.12.2011. W biurze Partii Ludowej „Alga!” w mieście Almaty odbyła się konferencja prasowa w związku z wydarzeniami w Zhanaozenie (otwarcie ognia do strajkujących pracowników naftowych w dniu 16 grudnia 2011 r.).

17-19.01.2012. Vladimir Kozlov wziął udział w konferencji „Zhanaozen: od sporu pracowniczego do tragedii. Co stanie się po wyborach parlamentarnych?”, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

23.01.2012. Vladimir Kozlov został zatrzymany w związku z podejrzeniem o popełnienie przestępstwa. Kozlovowi zarzuca się, że wraz z grupą osób „dokonał celowych działań, zmierzających do wzniecenia sporów społecznych poprzez rozpowszechnianie literatury i innych nośników informacji, propagujących nienawiść społeczną, które doprowadziły do poważnych konsekwencji”. Śledczy oskarżają Kozlova o to, że we wrześniu 2011 r. wysłał do Zhanaozenu ulotki z apelem M.K. Ablyazova zatytułowane: „Bojownicy świętego Mangistau!”, „Przebudź się, Kazachu, odzyskaj wolność!”.

23.01.2012. Zostały przeprowadzone przeszukania w biurach gazety „Vzglyad” i partii „Alga!”.

25.01.2012. Norweski Komitet Helsiński potępił aresztowania działaczy opozycyjnych, które nastąpiły niedługo po wyjeździe międzynarodowych obserwatorów.         

26.01.2012. W Almalińskim Sądzie miasta Almaty  na posiedzeniu zamkniętym została wydana decyzja odnośnie zastosowania środka prewencyjnego w stosunku do Igora Vinyavskiego, Vladimira Kozlova i Serika Sapargali, zatrzymanych w poniedziałek 23.01.2012 r. przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu po przeprowadzeniu przeszukań w biurach redakcji i partii, a także w ich mieszkaniach.

30.01.2012. Na konferencji prasowej w Almaty poinformowano o utworzeniu Komitetu Ochrony Społecznej (KOS). Podczas spotkania został odczytany tekst o gotowości wpłacenia kaucji za lidera „Algi” Vladimira Kozlova.

31.01.2012. Żona Vladimira Kolzova Alia Turusbekova wystąpiła z oświadczeniem, w którym oskarżyła władze Kazachstanu o próby odizolowania Vladimira Kozlova.

01.02.2012. Przewodniczący Komisji do spraw Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Matteo Mecacci wezwał Kazachstan na wypełniania swoich zobowiązań wobec OBWE w kwestii poszanowania wolności oraz do  „uwolnienia więźniów politycznych, takich jak Igor Vinyavskiy i Vladimir Kozlov”.

03.02.2012. Apelacja Vladimira Kozlova (lider niezarejestrowanej partii opozycyjnej „Alga”) i opozycyjnego polityka Serika Sapargali została odrzucona przez instancję apelacyjną Almatinskiego Sądu Miejskiego. Sprawy karne przeciwko Vladimirowi Kozlovowi i Serikowi Sapargali są prowadzone przez śledczych departamentu KBN w Obwodzie Mangistauskim.

06.02.2012. Dokonano zajęcia biura partii „Alga!” w Petropavlovsku.

06.02.2012. W mieście Kostanaj ubrani po cywilnemu pracownicy organów bezpieczeństwa wtargnęli do biura, i powołując się na decyzję prokuratora Zhanaozenu Marata Toyzhana, poinformowali o zajęciu pomieszczenia należącego do lidera partii „Alga!” Vladimira Kozlova.

07.02.2012.  W Berlinie odbyło się spotkanie na znak solidarności z ofiarami tragedii z Zhanaozen i więźniami politycznymi w Kazachstanie. Jako organizator wystąpiła Fundacja „Otwarty Dialog” (Polska), niemieckie lewicowe związki zawodowe i członek Bundestagu z ramienia Partii Lewicowej Andrej Hunko.

07.02.2012. Ukraiński ruch dziennikarzy „Stop Cenzurze!” wystąpił z oświadczeniem, w którym potępił represje władz Kazachstanu skierowane przeciwko niezależnym dziennikarzom.

07.02.2012. Funkcjonariusze KBN wtargnęli do biura Partii Ludowej „Alga!” w mieście Kyzylorda z decyzją o zajęciu biura. Pracownicy KBN: Daniyar Egeshbaev i Adil Saylybaev przyszli w celu podania wyjaśnienia oraz sporządzenia protokołu dotyczącego zajęcia biura partii „Alga”. Czworgu działaczom partii zostały wręczone wezwania na przesłuchanie w KBN.

07.02.2012. Do biura partii „Alga!” w mieście Kokshetau wtargnęło trzech funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, którzy poinformowali o zajęciu lokalu.

13.02.2012. Żona aresztowanego lidera niezarejestrowanej partii opozycyjnej „Alga” Vladimira Kozlova Alia Turusbekova wystąpiła z żądaniem poszanowania praw obywatelskich jej męża. W ogłoszonej na konferencji prasowej informacji jest mowa o tym, że prawa Vladimira Kozlova są łamane od chwili zatrzymania: nie przyjmuje się dla niego żywności ani ubrań, Alia Turusbekova nie jest dopuszczana do niego w charakterze obrońcy, utrudnione są widzenia, Vladimir Kozlov został pozbawiony możliwości pełnego kontaktu ze swoim adwokatem.

17.02.2012. Śledczy departamentu KBN w Almaty, N. Shayken wyraził zgodę na przekazanie żywności dla aresztowanego lidera partii opozycyjnej „Alga” Vladimira Kozlova, ale odmówił jego żonie prawa do widzenia.

01.03.2012. Vladimir Kozlov przeszedł operację chirurgiczną w Centralnym Szpitalu Wojskowym w Almaty (Kazachstan).

19.03.2012. Almalinskiy Sąd Rejonowy w Ałmaty przedłużył areszt lidera niezarejestrowanej partii opozycyjnej „Alga” Vladimira Kozlova i działacza partyjnego Serika Sapargali. informacji o jego stanie zdrowia praktycznie nie ma z uwagi na to, że jego żonie, Alii Turusbekovej, wielokrotnie odmówiono widzenia z mężem. Głównym powodem wydania odmowy spotkania pani Turusbekovej z mężem przez organy ścigania jest to, iż jest ona „świadkiem”, a zatem nie może pełnić funkcji obrońcy publicznego V. Kozlova.

08.10.2012. W Mangistauskim Sądzie Obwodowym w Aktau został ogłoszony wyrok w sprawie liderów pozycji. Vladimira Kozlova skazano na 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę konfiskaty mienia. Akzhanat Aminov otrzymał karę 5 lat, Serik Sapargali 4 lat pozbawienia wolności warunkowo – obaj zostali zwolnieni z sali sądu.

Sąd orzekł, że działania Kozlova, Sapargali i Aminova doprowadziły do wybuchu masowych zamieszek w Zhanaozen i miejscowości Shetpe 16-17 grudnia 2011 roku. Vladimir Kozlov i Akzhanat Aminov zostali uznani przez sąd za członków „zorganizowanej grupy przestępczej” (ZGP). Postawiono im zarzuty z następujących artykułów kazachskiego kodeksu karnego:

– podżeganie do nienawiści społecznej skutkujące powstaniem ciężkich obrażeń (artykuł 164, punkt 3);

– nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego przy pomocy środków masowego przekazu lub zorganizowanej grupy przestępczej (artykuł 170, punkt 2);

– utworzenie i kierowanie organizacją przestępczą w celu dokonania jednego lub kilku przestępstw (art. 235, punkt 1).

Serik Sapargali, aktywista Frontu Narodowego „Khalyk Maydany”, został uznany przez sąd za winnego nawoływania do siłowego obalenia ustroju konstytucyjnego przy pomocy środków masowego przekazu (artykuł 170, punkt 2).

19.11.2012. Wyrok dla lidera niezarejestrowanej partii opozycyjnej „Alga!” sąd apelacyjny pozostawił bez zmian. Sędzia nie wyraził zgody, aby Kozlov był obecny podczas rozpatrywania apelacji. Adwokaci Aleksey Plugov i Venera Sarsembina wznieśli o uniewinnienie Vladimira Kozlova w związku z brakiem znamion przestępstwa w jego czynach. Adwokaci zwrócili uwagę, iż sąd nie zapewnił stosowania zasady konkurencji i równouprawnienia stron: Vladimir Kozlov został skazany na podstawie nowego Kodeksu Karnego Republiki Kazachstanu (KK RК), który zaostrza kary; została naruszona zasada domniemania niewinności; sąd zignorował wnioski obrony; zeznania świadków były stronnicze; dowody przeciwko Vladimirovi Kozlovowi zostały sfałszowane; sąd bezprawnie skonfiskował część majątku Vladimira Kozlova.

16.12.2012. Na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) Kazachstanu opozycyjny polityk został wysłany do kolonii karnej niezgodnie z miejscem zamieszkania – do miasta Petropavlovsk w obwodzie północnokazachstańskim. Decyzja ta narusza art. 68 Kodeksu Postępowania Karnego, zgodnie z którym skazany powinien odbywać karę w kolonii zgodnie z ostatnim miejscem jego zamieszkania przed aresztowaniem (w przypadku Vladimira Kozlova jest to miasto Almaty).

13.03.2013. Sąd Kasacyjny nie przychylił się do skargi kasacyjnej Vladimira Kozlova. Obecny na posiedzeniu sądu, polski poseł Tadeusz Woźniak, następująco skomentował wydarzenia na sali sądowej: „Dzisiejszy proces uważam za formalność. Wszystko odbyło się bardzo szybko, sędziowie naradzali raptem 5 minut… Mimo to, mam nadzieję, że w Kazachstanie zwycięży jednak sprawiedliwość. My ze swej strony, nadal zamierzamy występować w obronie praw więźniów politycznych w Kazachstanie”.

06.06.2013. Żona skazanego dysydenta Vladimira Kozlova, Aliya Turusbekova poinformowała, że wobec jej męża w kolonii została zorganizowana prowokacja, co w przyszłości może negatywnie wpłynąć na decyzję o jego przedterminowym zwolnieniu warunkowym. Jak poinformowała Aliya Turusbekova, „Pewien więzień z Zhanaozenu rzucił się na Volodię oskarżając go o przyczynienie się do śmierci mieszkańców Zhanaozen 16 grudnia 2011 roku. Wywiązała się pomiędzy nimi awantura… W efekcie Volodia otrzymał naganę”.

01.07.2013. Wyznaczona na 01.07.2013 rozprawa wstępna, na której miał zostać rozpoznany wniosek złożony w trybie nadzoru w sprawie Vladimira Kozlova, nie odbyła się. Sąd Najwyższy już po raz drugi przełożył termin posiedzenia. Niezależni obserwatorzy wyrazili oburzenie faktem, iż sędziowie stale zmieniają datę wstępnego rozpoznania sprawy, informując jednocześnie, że nie są przygotowani do odbycia posiedzenia.

16.07.2013. 52-letniemu dysydentowi wciąż nie udziela się pomocy lekarskiej w kolonii, – o czym poinformowała jego żona Aliya Turusbekova. Problemy zdrowotne, z jakimi boryka się Vladimir Kozlov mogą doprowadzić do udaru mózgu, mimo to, administracja kolonii pozostaje bierna.

05.06.2013. Odbyło się wstępne rozpoznanie wniosku złożonego w trybie nadzoru w sprawie Vladimira Kozlova. Przewodniczący składu sędziowskiego Moryak Shegenov oświadczył: „Została podjęta decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w trybie nadzoru, brak jest podstaw dla przeprowadzenia rewizji w sprawie”. W ten sposób, ostatnia kazachska instancja sądowa odmówiła dokonania rewizji wyroku dysydenta Vladimira Kozlova.

 

Międzynarodowa reakcja:

Human Rights Watch – Wielka Brytania: poruszając kwestię praw człowieka w czasie wizyty w Kazachstanie (list do premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona) (27.06.2013) 

22.05.2013 Sąd Najwyższy utrzymał w mocy oskarżenia. 08.10.2012 grupa opozycjonistów, na czele z V. Kozlovem, została skazana na siedem i pół roku więzienia w wyniku procesu, który miał podłoże polityczne. W trakcie prowadzonego postępowania doszło do złamania zasad procesowych, a postawione zarzuty „podżegania do społecznych niepokojów” były niejasne i zbyt szerokie.

Raport Amnesty International 2013. Prawa człowieka we współczesnym świecie (23.05.2013)

Vladimir Kozlov w składzie grupy niezależnych społecznych obserwatorów jeździł do Zhanaozen w styczniu, aby zbadać doniesienia na temat stosowania tortur i brutalnego traktowania przez policję, a następnie występował przed Parlamentem Europejskim, przedstawiając sprawozdaniem z wyników tego badania. Jest on więźniem sumienia.

Raport Naczelnej Rady Adwokackiej z misji obserwacyjnej w Kazachstanie (14.05.2013)

Karę odbywa pod Petropavlovskiem, mimo iż mieszka w położonym na drugim końcu kraju Almaty. Zgodnie z obowiązującym w Kazachstanie prawem, prawie dwa miesiące przed rozpoczęciem misji wystąpiliśmy do kazachskiego MSZ z wnioskiem o zezwolenie na widzenie z więźniem V. Kozlovem, a następnie rozszerzyliśmy wniosek o widzenia z V. Kuramshinem i R. Tuletayevą. Według procedury, organ państwowy w Kazachstanie ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w ciągu 30 dni. Mimo że wniosek wysyłaliśmy kilkoma różnymi drogami (e-mail, faks, poczta, za pośrednictwem ambasady Kazachstanu w Warszawie), to kazachski MSZ przez dłuższy czas odpowiadał, że nie otrzymał takiego wniosku.

Departament Stanu USA – 2012, Raport o prawach człowieka: Kazachstan (19.04.2013)

Zarzuty podżegania do społecznej nienawiści zostały oparte na naciągniętej interpretacji przepisów, na mocy których rząd został potraktowany jako grupa społeczna „analogiczna rasie, plemieniu, religii lub klasie”. Większość organizacji pozarządowych i międzynarodowych uznała te zarzuty za motywowane politycznie.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca Kazachstanu (18.04.2013)

Ponownie wyraża swoje zaniepokojenie aresztowaniami liderów opozycji i prawników, do których doszło na podstawie procesów sądowych, prowadzonych niezgodnie z międzynarodowymi standardami, a także ponawia swój apel o uwolnienie wszystkich osób oskarżonych na podstawie niejasnych zarzutów, które mogą być uważane za politycznie motywowane, między innymi Vladimira Kozlova, Vadima Kuramshina i Rozy Tuletayevej.

Freedom House– Sprawa Kozlova (Raport końcowy z monitoringu procesu sądowego Vladimira Kozlova, Akzhanata Aminova i Serika Sapargali) (12.12.2012)

Jak widać, wyrok zawiera nieścisłości i błędy. Było wiele błędów związanych z procedurą, kolejnością poszczególnych elementów procesu i jednolitością dowodów, które w systemie supremacji prawa uczyniłyby cały przewód sądowy nieważnym.

Human Rights Watch – „Kazachstan: lider opozycji skazany ”, 09.10.2012

Siedem i pół roku więzienia, na które został skazany lider opozycji Vladimir Kozlov, zadaje cios wolności wyrażania poglądów i politycznemu pluralizmowi w Kazachstanie, oświadczyła dzisiaj HumanRightsWatch…Kozlov płaci wysoką cenę za publicznie wyrażoną krytykę kazachskich władz.

Oświadczenie Catherine Ashton, sekretarza prasowego Wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wice prezes Komisji (09.10.2012)

„Delegacja UE w Astanie prowadziła monitoring postępowanie sądowego wspólnie z innymi międzynarodowymi organizacjami. Unia z zadowoleniem powitała możliwość prowadzenia swobodnej obserwacji przebiegu postępowania sądowego, jednak w tym samym czasie odnotowuje pewne niedociągnięcia w procesie sądowym. W ramach postępowania między innymi nie przedstawiono jasnego obrazu badanych wydarzeń, nie udowodniono winy bądź bezpośredniego udziału pana Kozlova w aktach przemocy w Zhanaozen. W związku z tym wyrok Kozlova wydaje się być niewspółmierny, a uwzględniając jego działalność polityczną, może mieć podłoże polityczne”.