Gorące tematy:

Fundacja „Otwarty Dialog” apeluje do europejskich obserwatorów o wzięcie udziału w mających się odbyć procesach sądowych kazachstańskich obrońców praw człowieka Zinaidy Mukhortovej i Vadima Kuramshina

13.11.2013 w Sądzie Obwodowym w Karagandzie odbędzie posiedzenie sądu w sprawie skargi apelacyjnej kazachskiej obrończyni praw człowieka Zinaidy Mukhortovej na postanowienie Sądu Miejskiego w Balkhash z 20.08.2013 dotyczące jej przymusowej hospitalizacji.

Adres Sądu Obwodowego w Karagandzie: 100000, Karaganda, prospekt Bukhar Zhyrau 37. Tel. +7 7212 42 40 61. Początek posiedzenia godzina 15:30 czasu miejscowego.

25.11.2013 w Sądzie Najwyższym Republiki Kazachstanu odbędzie się wstępne rozpatrzenie skargi nadzorczej adwokatów Vadima Kuramshina na wyrok 07.12.2012, zgodnie z którym obrońca praw człowieka został skazany na 12 lat ścisłego reżimu oraz konfiskatę mienia.

Adres Sądu Najwyższego: 010000, Astana, ul. D. Kunayeva 39, tel. +7 (7172) 74-75-85, +7 (7172) 74-77-18. Początek posiedzenia godzina 9:00 czasu miejscowego.

Poprzednio rozpatrzenie skargi apelacyjnej Zinaidy Mukhortovej było dwukrotnie odkładane. 22.10.2013 Sąd Obwodowy w Karagandzie przełożył rozpatrzenie apelacji na 04.11.2013, jednakże w tym dniu posiedzenie ponownie zostało przeniesione na 13.11.2013. Na podstawie postanowienia prokuratury w Balkhash 30.09.2013 obrończyni praw człowieka została skierowana do Medycznego Centrum Problemów Zdrowia Psychicznego w Astanie, aby przeszła tam badania w celu sporządzenia ekspertyzy psychiatrycznej. 01.11.2013 Zinaida Mukhortova została wypisana z tego ośrodka. Wyniki ekspertyzy psychiatrycznej na razie nie są jeszcze znane, jednak obrończyni praw człowieka uważa, że istnieją wszelkie podstawy, aby zakładać, że lekarze uznają ja za całkowice zdrową. Przymusowe leczenie psychiatryczne Zinaidy Mukhortovej jest skutkiem jej zawodowej działalności jako adwokata, a także jako obrońcy praw człowieka – takiego zdania są przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i europejskich organizacji prawniczych.

Vadim Kuramshin 07.12.2012 został skazany na 12 lat ścisłego reżimu oraz konfiskatę mienia z powodu oskarżenia o wymuszenie. 15.07.2013 Sąd Najwyższy nie przychylił się do skargi nadzorczej Vadima Kuramshina, w której odwołał się on od wyroku. Z analogiczną skargą do Sądu Najwyższego zwrócili się adwokaci Vadima Kuramshina, w efekcie sąd zażądał przekazania akt sprawy obrońcy praw człowieka, aby mógł się z nimi zapoznać. W Kazachstanie Vadim Kuramshin jest znany przede wszystkim ze swojej aktywnej działalności w sferze obrony praw więźniów. Zdaniem obrońców praw człowieka, Vadim Kuramshin jest więźniem sumienia i został skazany z powodu prowadzenia aktywnej działalności jako obrońca praw człowieka. W rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Kazachstanu z 18.04.2013 ściganie przez prawo Vadima Kuramshina zostało nazwane politycznie motywowanym.

Apelujemy do misji dyplomatycznych UE, USA i OBWE w Kazachstanie o skierowanie swoich przedstawicieli w charakterze obserwatorów na zbliżające się procesy kazachskich obrońców praw człowieka Zinaidy Mukhortovej i Vadima Kuramshina, zarzuty przeciwko którym można uważać za politycznie motywowane. Zgodnie z podjętymi międzynarodowymi zobowiązaniami, władze Kazachstanu powinny gwarantować prawo do sprawiedliwego procesu i stworzyć warunki, aby wszyscy obrońcy praw człowieka w kraju mogli prowadzić swoją legalną działalność, nie obawiając się politycznych represji i ograniczeń.