Gorące tematy:

Fundacja „Otwarty Dialog” apeluje o przeniesienie V. Kozlova do kolonii zgodnie z miejscem zamieszkania

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz;
Wysoki Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton;
Specjalny przedstawiciel UE do spraw praw człowieka Stavros Lambrinidis;
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso
Dyrektor ODHIR Janez Lenarčič;
Przedstawiciel Misji Dyplomatycznych krajów UE w Kazachstanie;
Prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbayev;
Minister Spraw Wewnętrznych Kalmukhanbet Kasymov;
Przewodniczący Komitetu Służby Więziennictwa MSW RK Baurzhan Berdalin;
Pełnomocnik do spraw praw człowieka w Republice Kazachstanu Askar Shakirov

Więźniowi politycznemu, liderowi kazachstańskiej opozycji Vladimirowi Kozlovowi systematycznie i niezgodnie z prawem, odmawia się przeniesienia do kolonii zgodnie z miejscem zamieszkania w obwodzie almatińskim. Długie podróże do obwodu północnokazachstańskiego mogą zagrozić życiu i zdrowiu ciężarnej żony Vladimira Kozlova.

16.12.2012 decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) Vladimir Kozlov został przewieziony do kolonii niezgodnie z miejscem zamieszkania – do miasta Petropavlovsk, ośrodka administracyjnego w obwodzie północnokazachstańskim. 14.12.2012 MSW Kazachstanu wyjaśniło, że Vladimr Kozlov został wysłany do zakładu karnego ЕС-164/3 w obwodzie północnokazachstańskim, ponieważ na terenie obwodu mangistauskiego, gdzie został skazany, nie ma kolonii o reżimie ogólnym. Jednakże art. 68 Kodeksu karnego wykonawczego (KKW) mówi wprost, że skazany powinien odbywać karę w kolonii zgodnie z z miejscem ostatniego pobytu przed aresztowaniem(w przypadku Vladimira Kozlova jest to obwód almatiński).

21.05.2013 MSW wyjaśniło żonie Vladimira Kozlova, że obecnie faktycznie nie ma przeszkód, aby przenieść Vladimira Kozlova do jednego z zakładów karnych w Almaty lub w obwodzie almatińskim. Nie mniej jednak, prośba o takie przeniesienie nie może zostać spełniona, ponieważ zgodnie z art. 76 KKW RK, skazany na karę pozbawienia wolności powinien odbywać całą karę w jednym zakładzie karnym. Jednak, jak zaznaczył obrońca praw człowieka Yevgeniy Zhovtis, najpierw MSW powinno było spełnić pierwszy wymóg ustawodawstwa, czyli wysłać Vladimira Kozlova do kolonii zgodnie z miejscem jego zamieszkania. Dopiero wtedy zaczyna obowiązywać drugi, dotyczący odbywania kary w jednym i tym samym zakładzie karnym.

11.09.2013 została opublikowana oficjalna odpowiedź Komitetu Służby Więziennictwa (KSW) MSW na zapytanie wystosowane przez redakcję portalu internetowego Total.kz: „Rozstrzygniecie kwestii dotyczącej przeniesienia Kozlova V.I. do kolonii o reżimie ogólnym, podległej departamentowi więziennictwa w Almaty i obwodzie almatińskim, obecnie nie jest możliwe w związku z trudnościami w umieszczaniu skazanych w tym zakładzie”. Szefowa przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kazachstanie Aurelia Bouchez 12.09.2013 wyraziła zdziwienie i zaniepokojenie odpowiedzią udzieloną przez MSW. Zdaniem Yevgeniya Zhovtisa, taka odpowiedź oznacza, iż w kolonii o ogólnym reżimie w Almaty nie ma miejsc. Obrońca praw człowieka podkreśla, że w rok po ogłoszeniu wyroku Vladimira Kozlova, śledczy mogli zgodnie z prawem zaplanować umieszczenie Vladimira Kozlova w kolonii zgodnie z miejscem zamieszkania: „Kolonia nie jest instytucją, w której nic się nie zmienia, kogoś przecież stamtąd zwalniają…  Jeżeli jest kolejka oczekujących, to ogłoście ich listę i powiedzcie, który w kolejności jest pan Kozlov”. Dodatkowo, według informacji pochodzących ze źródeł niepaństwowego publikatora „Respublika”, w kolonii w obwodzie almatińskim są wolne miejsca.

07.10.2013 poinformowano, że Komitet Służby Więziennictwa (KSW) oddalił wniosek złożony przez Aliyę Turusbekovą, dotyczący przeniesienia jej męża do kolonii zgodnie z miejscem zamieszkania, z uwagi na „brak okoliczności uniemożliwiających dalszy pobyt Kozlova V.I. z zakładzie karnym ЕС-164/3”. Kierownictwo KSW uważa, że wystarczającym powodem dla przeniesienia skazanego do innego zakładu karnego jest reorganizacja zakładu karnego, zagrożenie bezpieczeństwa więźnia lub jego choroba.Zgodnie z posiadanymi informacjami w kolonii w obwodzie północnokazachstańskim Vladimir Kozlov nadal nie otrzymuje wykwalifikowanej pomocy medycznej, w związku z czym grozi mu udar.

Fundacja „Otwarty Dialog” zaznacza, że uzasadnienie MSW w sprawie udzielenia odmowy Vladimirovi Kozlovowi na przeniesienia do kolonii zgodnie z miejscem zamieszkania, wprost przeczy wymogom kazachstańskiego ustawodawstwa. Komentarz do Kodeksu karnego wykonawczego wskazuje na to, że odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych zgodnie z miejscem zamieszkania ma na celu społeczną resocjalizację i podtrzymywanie kontaktów z rodziną. Również oficjalna strona internetowa KSW MSW Kazachstanu informuje, że podstawę dla przeniesienia więźnia do innego zakładu karnego stanowią „wyjątkowe okoliczności rodzinne”. 08.09.2013 swoim dekretem prezydent Nursultan Nazarbayev ustanowił w Kazachstanie nowe święto – Dzień Rodziny. Jego zdaniem, „kultywowanie wartości rodzinnych, wielodzietności, to jedno z najważniejszych zadań naszego państwa”.

Fundacja „Otwarty Dialog” apeluje do władz Kazachstanu o wypełnianie własnych deklaracji i przeniesienie Vladimira Kozlova zgodne z prawem do kolonii zgodnie z miejscem zamieszkania. Aliya Turusbekova w najbliższym czasie oczekuje narodzin dziecka, co faktycznie pozbawi ja możliwości odbywania widzeń z Vladimirem Kozlovem w obwodzie północnokazachstańskim. Umieszczenie Vladimira Kozlova w kolonii zgodnie z miejscem zamieszkania pozwoli międzynarodowym organizacjom obrony praw człowieka i przedstawicielom UE na dokładnie monitorowanie warunków, w jakich przebywa oraz kontrolę przestrzegania praw skazanego.