Gorące tematy:

Deportacja Almy Shalabayevej efektem specoperacji

Bezprawna deportacja Almy Shalabayevej stała się wynikiem z góry zaplanowanej specoperacji przeprowadzonej przy współpracy kazachstańskich i włoskich struktur siłowych.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Fundację Otwarty Dialog, kazachstańskie struktury siłowe za pośrednictwem kanałów Interpolu zwracały się do włoskich kolegów o zatrzymanie Mukhtara Ablyazova. Równolegle złożyły wniosek o zatrzymanie i natychmiastową deportację z Włoch jego żony i 6-letniej córki. Przebywające we Włoszech żona i córka Mukhtara Ablyazova znajdowały się pod wnikliwą obserwacją. Międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka i ONZ wyraziły poważne zaniepokojenie z powodu „nadzwyczajnego przekazania” (extraordinary rendition) żony i córki Mukhtara Ablyazova do Kazachstanu.  

Zatrzymanie Almy Shalabayevej było celowym działaniem w trakcie prowadzonego śledztwa, dokonanym w ramach współpracy Włoch i Kazachstanu

Międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka i ONZ wyraziły poważne zaniepokojenie z powodu „nadzwyczajnego przekazania” żony i córki Ablyazova do Kazachstanu.

Bezprawna deportacja żony i 6-letniej córki Mukhtara Ablyazova niemal nie sprowokowała kryzysu rządowego we Włoszech. Z tego powodu włoski rząd został zmuszony do zainicjowania śledztwa związanego z deportacją z Włoch Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej. 16.07.2013 Departament Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Włoskiej przeprowadził stosowne śledztwo, którego wyniki pozostają w sprzeczności z informacjami uzyskanymi od adwokatów oraz organizacji obrony praw człowieka.

Wnioski Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego uzyskane w wyniku śledztwa:

 • deportacja została przeprowadzona bez naruszenia istniejącej procedury;
 • wydalenie Almy Shalabayevej z Włoch zostało zatwierdzone przez kompetentne organy Republiki Włoskiej;
 • ani Alma Shalabayeva, ani jej obrońcy nie prosili i nie składali wniosku o udzielenie azylu;
 • Alma Shalabyeva nie poinformowała o posiadaniu zezwolenia na pobyt w państwie strefy Schengen.

Departament Bezpieczeństwa Narodowego potwierdził, że do wydalenia Almy Shalabayevej i jej córki doszło bez powiadomienia ministra spraw wewnętrznych. Oprócz tego włoska strona rzekomo nie została poinformowana, iż mąż wydalanej kobiety (Mukhtar Ablyazov) jest kazachskim dysydentem. Fakt ten budzi wątpliwość, ponieważ Alma Shalabayeva została zatrzymana w trakcie specjalnej operacji, mającej na celu ujęcie Mukhtara Ablyazova.

Zgodnie z wnioskami Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, jawne i widoczne zainteresowanie wydaleniem Almy Shalabayevej ze strony kazachstańskiej ambasady powinno sprowokować myśl, że sprawa nosi charakter najwyższej wagi: „W rzeczywistości, jeśli proces wydalenia z terenu państwa bezpośrednio dotyczył Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to należało wnikliwie obserwować wszystkie etapy operacji, współdziałając przy tym z władzami ponoszącymi odpowiedzialność za wykonanie konkretnych działań. Faza wydalenia żony Mukhtara Ablyazova nie była kontrolowana przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego”.

Departament Bezpieczeństwa Narodowego również zwraca uwagę na to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i sekretariat departamentu w pełnym zakresie były informowane o przebiegu prowadzonej operacji na etapie początkowym, kiedy została podjęta nieudana próba zatrzymania Mukhtara Ablyazova. Później jednak, kiedy doszło do deportacji Almy Shalabayevej i jej córki, informacje przekazywano jedynie na poziomie lokalnych organów władzy. W związku z tym, zgodnie z wersją Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Włoch, wydalenie z kraju żony i córki Mukhtara Ablyazova zostało sprowadzone do zwykłej biurokratycznej procedury.

Nie mniej jednak, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Fundację „Otwarty Dialog”, zatrzymanie Almy Shalabayevej we Włoszech było z góry zaplanowaną akcją, która została przeprowadzona w ramach istniejącej współpracy śledczej pomiędzy Włochami i Kazachstanem. Kazachstańskie służby specjalne przekazały informacje swoim włoskim kolegom o możliwości pobytu Mukhtara Ablyazova i jego krewnych w jednej z willi na przedmieściach Rzymu. Jak się okazało, w swoich wnioskach kazachstańska strona prosiła włoskie struktury siłowe o zatrzymanie nie tylko poszukiwanego kanałami Interpolu Mukhtara Ablyazova, ale także o odnalezienie wśród osób mieszkających w domu jego żony Almy Shalabayevej, która może posługiwać się rzekomo fałszywym paszportem Republiki Środkowoafrykańskiej, wydanym na nazwisko Ayan Alma. 31.05.2013 Biuro Interpolu w Astanie skierowało do włoskiej policji dodatkowe informacje, które miały pomóc w zidentyfikowaniu i zatrzymaniu Almy Shalabeyevej. Kazachstańskie struktury siłowe, wykorzystując mechanizmy Interpolu, zwróciły się z prośbą do swoich włoskich kolegów o natychmiastowe deportowanie Almy Shalabayevej. Jako podstawę wskazały pobyt we Włoszech na podstawie rzekomo fikcyjnych dokumentów. Dodatkowo 23.07.2013 kazachstańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) oświadczyło, że „Kazachstan zwracał się do Interpolu o ustalenie i zatrzymanie M. Ablyazova, a nie kogoś z członków jego rodziny”.

Wszystko to świadczy o tym, że – po pierwsze, przebywająca we Włoszech Alma Shalabayeva znajdowała się pod wnikliwą obserwacją. Po drugie, jej deportację trudno nazwać zwykłą biurokratyczną procedurą – na co nalega Departament Bezpieczeństwa Narodowego Włoch –  ponieważ w cały proces były zaangażowane włoskie służby specjalne.

Po wybuchu międzynarodowego skandalu włoskie władze uznały swoje błędy i odwołano postanowienie o deportacji Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej

W związku z deportacją Almy Shalabayevej we Włoszech wybuch głośny skandal, który zagroził funkcjonowaniu rządu Enrico Letta.

W związku z deportacją Almy Shalabayevej we Włoszech wybuch głośny skandal, który zagroził funkcjonowaniu obecnego rządu wraz z jego przywódcą Enrico Letta. Włoskie społeczeństwo i prasa z oburzeniem przyjęły informację o przeprowadzonym w trybie „nadzwyczajnym” wydaleniu z ich kraju żony i córki Muktara Ablyazova”. 09.07.2013 w trakcie spotkania deputowanych izby niższej włoskiego parlamentu z premierem Enrico Letta, podniesiono kwestię okoliczności, w jakich doszło do deportowania Almy Shalabayevej z Włoch do Kazachstanu. Jak się okazało, premier nie został poinformowany o okolicznościach tej sprawy. 12.07.2013 Enrico Letta został zmuszony do zwołania posiedzenia ministrów odpowiedzialnych za podjęcie decyzji. Po spotkaniu wydano rządowy komunikat, w którym podano, że postanowienie o deportacji Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej zostało odwołane, z uwagi na podjęcie decyzji bez wiedzy premiera, ministra sprawiedliwości, a także szefów resortów MSW i MSZ. W dokumencie stwierdza się, że winę za ten incydent ponoszą organy policji, które nie poinformowały rządu włoskiego o swoich działaniach w tym „niewątpliwie nadzwyczajnym” przypadku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu nie uważało za stosowne, aby skomentować tę decyzję, ponieważ jest ona wewnętrzną sprawą Włoch.

Oprócz tego, włoskie media stwierdziły, że minister spraw zagranicznych, jednocześnie pełniący funkcję wice premiera Włoch Angelino Alfano miał związek z bezprawną deportacją. Jest on również członkiem prawicowo-centrystowskiej partii Silvio Berlusconi, znanego ze swoich przyjacielskich stosunków z Nursultanem Nazarbayevem. Partie polityczne „Ruch Pięciu Gwiazd” i „Lewica – Ekolodzy – Wolność” zażądały dymisji Angelino Alfano. 16.07.2013 złożył dymisję Giuseppe Procaccini szef gabinetu Angelino Alfano. To właśnie Giuseppe Procaccini spotkał się z ambasadorem Kazachstanu we Włoszech Andryanem Yelemesovem jeszcze zanim została zatrzymana Alma Shalabayeva. 19.07.2013 w izbie niższej włoskiego parlamentu zajmowano się sprawą dymisji samego Angelino Alfano. Senatorowie wypowiedzieli się przeciwko inicjatywie wyrażenia wotum nieufności dla Angelino Alfano. Sam minister spraw wewnętrznych nadal twierdzi, że nic mu nie było wiadomo o deportacji Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej. Chociaż włoskie media zadają sobie pytanie, czy rzeczywiście Angelino Alfano niczego nie wiedział o spotkaniu szefa swojego gabinetu Giuseppe Procaccini z ambasadorem Kazachstanu w przeddzień zatrzymania Almy Shalabayevej.

17.07.2013 ambasador Kazachstanu we Włoszech Andryan Yelemesov został wezwany do włoskiego MSZ w związku ze sprawą wydalenia z kraju Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej. Ponieważ jednak kazachstański ambasador był na urlopie, to na spotkanie w MSZ udał się tymczasowy pełnomocnik do sprawach Kazachstanu we Włoszech Zhanybek Imanaliyev. W czasie spotkania minister Emma Bonino wyraziła niezadowolenie z powodu działań kazachstańskiego ambasadora Andryana Yelemesova, a nawet zganiła fakt, iż kazachstańscy dyplomaci nie poinformowali włoskiego MSZ o przygotowywanej deportacji (jak to powinny byli uczynić zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych). 24.07.2013 ambasador Andryan Yelemesov oświadczył, że kazachstańskie władze nie wywierały wpływu na włoską policję. Według jego relacji, on tylko przekazał włoskiemu MSZ dokumenty dotyczące osób poszukiwanych przez Interpol. Oficjalny przedstawiciel MSZ Kazachstanu Zhabolat Usenov 05.08.2013, komentując skandal z ambasadorem Andryanem Yelemesovem powiedział: „Ambasador w całości wypełniał powierzone mu funkcje. Nie było żadnych bezprawnych nacisków ze strony ambasadora na włoskie organy ścigania”. Emma Bonino rozważała możliwość wydalenia ambasadora Kazachstanu z Włoch, jednak takie działanie znacznie osłabiłoby możliwość wywierania dyplomatycznego wpływu na przestrzeganie praw żony i córki Mukhtara Ablyazova w Kazachstanie.

Emma Bonino o sprawie Almy

Emma Bonino

Minister Spraw Zagranicznych Włoch

Emma Bonino zaznaczała, że sprawa dotycząca bezprawnej deportacji „wyrządzi szkodę wizerunkowi włoskiego rządu, będziemy wyglądać żałośnie – jak gdybyśmy „sprzedali” dwóch zakładników obcemu rządowi”.

Wcześniej minister Emma Bonino zaznaczała, że sprawa dotycząca bezprawnej deportacji „wyrządzi szkodę wizerunkowi włoskiego rządu, będziemy wyglądać żałośnie – jak gdybyśmy „sprzedali” dwóch zakładników obcemu rządowi”. Przewodnicząca Izby Deputowanych parlamentu narodowego Laura Boldrini również stwierdziła: „Nie ma żadnych wątpliwości, że sprawa Shalabayevej mocno zdyskredytowała nasz międzynarodowy prestiż”. 03.08.2013 Almę Shalabayevą w Alamaty odwiedzili deputowani włoskiego parlamentu, przedstawiciele partii politycznej „Ruch Pięciu Gwiazd”. Członek delegacji Malio de Stefano oświadczył: „Przyjechaliśmy specjalnie, zobaczyć jak miewa się Alma Shalabayeva, ponieważ przyczyniliśmy się do jej deportowania z Włoch. Przywieźliśmy życzenia od naszych obywateli, którym nie podobało się to, jak postąpiono z panią Shalabayevą w Rzymie”. Wcześniej, 01.07.2013, posłowie polskiego sejmu Marcin Święcicki, Tomasz Makowski i Adam Rybakowicz odwiedzili Almę Shalabayevą, żeby skontrolować warunki, w jakich przebywa ona w areszcie domowym.

Z ostrą krytyką dotyczącą deportacji Almy Shalabayevej wystąpił także prezydent Włoch Giorgio Napolitano, który stwierdził, że decyzja w sprawie deportacji została podjęta bez przeprowadzenia niezbędnych kontroli i dokładnego zbadania sytuacji przez stronę włoską: „Dla każdego państwa niedopuszczalne jest wywieranie presji i zaangażowanie obcej dyplomacji, która przekazując zniekształcone informacje, przyczyniła się do pośpiesznego wydalenia z Włoch kazachskiej matki i dziecka. Uważam również, że powinniśmy całkowicie gwarantować podstawowe prawa osób, przebywających w jakimkolwiek charakterze w naszym kraju”.

24.07.2013 biuro sędziego pokoju w wydziale imigracyjnym w Rzymie rozpatrzyło zażalenie adwokatów Almy Shalabayevej dotyczące naruszenia norm procesowych podczas jej deportacji z Włoch do Kazachstanu. Sąd ogłosił swoje stanowisko i potępił decyzję w sprawie deportacji, mając na względzie, iż została ona podjęta i zrealizowana z naruszeniem przepisów prawa. Ale ponieważ w rządowym komunikacie decyzja w sprawie deportacji została uchylona, sąd doszedł do wniosku, że dalsze zajmowanie się tą sprawą nie jest konieczne. Z nieznanych powodów sąd postanowił przeprowadzić posiedzenie przy drzwiach zamkniętych, pozbawiając w ten sposób włoskich dziennikarzy oraz polskiego posła Tomasza Makowskiego i przedstawicieli Fundacji „Otwarty Dialog”, możliwości śledzenia przebiegu procesu.

Europejscy parlamentarzyści i organizacje obrony praw człowieka apelują o rozpatrzenie możliwości powrotu Almy Shalabayevej do Europy

25.06.2013 członkinie Parlamentu Europejskiego – Sari Essayah i Eija-Riitta Korhola – zwróciły się z oficjalnym pismem do Nursultana Nazarbayeva, apelując w nim o zaprzestanie prześladowania Almy Shalabayevej, mającego podłoże polityczne. „Niepokojąc się z powodu niedawnego uprowadzenia i przymusowej deportacji z Włoch do Kazachstanu Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej, żony i 6-letniej córki Mukhtara Ablyazova, jak również z powodu niezwłocznego przedstawienia Shalabayevej zarzutów mających podłoże polityczne, niniejszym apelujemy o zaprzestanie prześladowani o podłożu politycznym rodzin liderów opozycji i pozwolenie Almie Shalabayevej oraz Alua Ablyazovej na powrót do swojego miejsca zamieszkania w Europie”, – napisano w piśmie.

11.07.2013 w podkomitecie praw człowieka Parlamentu Europejskiego omawiano sprawy związane z deportacją Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej z Włoch do Kazachstanu. Komisja Eurpejska podniosła między innymi następujące kwestie: dlaczego deportowane nie zostały zawrócone na Łotwę zanim zostały przekazane stronie trzeciej? I dlaczego nie została rozpatrzona sprawa udzielenia azylu politycznego Shalabayevej? Deputowana Europarlamentu Nicole Kiil-Nielsen oświadczyła, że deportacja była absolutnie sprzeczna z prawem.

12.07.2013 organizacja obrony praw człowieka UN Watch przedstawiła Radzie ONZ raport na temat „niesprawiedliwej” deportacji żony i córki Mukhtara Ablyazova, w którym napisano: „Imię bezprawnie deportowanej kobiety – Alma Shalabayeva, jej córki – Alua; kraj, do którego zostały wysłane, narażając je na niebezpieczeństwo, – to Kazachstan. I chociaż ten kraj niedawno został wybrany na członka tej Rady do spraw praw człowieka przy ONZ, wygląda na to, że potrzebna jest mu pomoc w sferze praw człowieka”. 18.07.2013 eksperci ONZ do spraw praw człowieka François Crépeau, Juan E. Méndez i Gabriela Knaul wyrazili zaniepokojenie z powodu „nadzwyczajnego przekazania” (extraordinary rendition) żony i córki Mukhtara Ablyazova.

13.07.2013 przedstawiciel międzynarodowej organizacji Amnesty International we Włoszech Riccardo Noury następująco skomentował incydent z deportacją Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej: „Deportując Almę Shalabayevą i jej 6-letnią córkę, Włochy złamały międzynarodowe prawo; deportacja została przeprowadzona w pośpiechu i zgodnie z procedurą nieznaną naszym władzom politycznym. Uchylenie decyzji w sprawie deportacji nie zwalnia naszego kraju od obowiązku zagwarantowania bezpieczeństwa kobiecie i jej dziecku. 16.07.2013 Amnesty International wezwała włoskie władze do przeprowadzenia dokładnego międzynarodowego śledztwa w sprawie incydentu z deportacją Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej do Kazachstanu. 17.07.2013 Amnesty International oświadczyła: „Teraz Shalabayeva znajduje się w rękach kazachstańskich władz, które fabrykują zarzuty przeciwko politycznym oponentom i wszystkim związanym z nimi osobom. Kazachstan posiada także reputację kraju, który stosuje tortury, źle traktuje ludzi i przeprowadza okropnie nierzetelne procesy sądowe”. 

HRW o sprawie Almy

Hugh Williamson

Dyrektor na Europę i Azję Środkową

„Skandal, który wybuchł Rzymie, może okazać się zgubny zarówno dla Rzymu, jak i dla Astany. (…) Kazachstan powinien pozwolić Shalabayevej i jej córce na powrót”.

Hugh Williamson, dyrektor oddziału dla Europy i Azji Środkowej organizacji obrony praw człowieka Human Right Watch, 22.07.2013 powiedział: „Skandal, który wybuchł Rzymie, może okazać się zgubny zarówno dla Rzymu, jak i dla Astany. Aby nie doprowadzić do pogorszenia sytuacji, Kazachstan powinien pozwolić Shalabayevej i jej córce na powrót oraz rozwiązać problemy wokół narastającego zaniepokojenia w kwestii łamania praw człowieka”.

Kazachstański resort spraw zagranicznych zwraca uwagę, że w czasie zatrzymania Alma Shalabayeva przedstawiła włoskiej policji rzekomo fałszywy paszport, za co we Włoszech grozi kara do 4 lat pozbawienia wolności. Dla resortu powrót Almy Shalabyevej nie jest możliwy, ponieważ jest to sprzeczne z punktem 1 artykułu 11 Konstytucji RK: „Zgodnie [z tym punktem], powrót A. Shalabayevej do Republiki Włoskiej, kiedy teraz jest rozstrzygana sprawa, wobec braku jej zgody może zostać potraktowany jako wydanie przez Republikę Kazachstanu swojego obywatela obcemu państwu dla pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej”. Jednak 20.06.2013 Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Środkowoafrykańskiej (RSA) oficjalnie potwierdziło legalność paszportu dyplomatycznego RSA Nr 6FB04081 wydanego na nazwisko Almy Ayan. 12.08.2013 zastępca ministra spraw zagranicznych Kazachstanu Kayrat Sarybay powiedział, że kazachstańskie władze nie ograniczają Almie Shalabayevej możliwości wyjazdu poza granice kraju, o ile strona włoska udzieli „w miarę możliwości” gwarancji jej powrotu, w przypadku, jeśli organy wymiaru sprawiedliwości wymagałyby jej obecności”.

17.08.2013 adwokaci Almy Shalabayevej poinformowali, że dwukrotnie występowali dla władz Kazachstanu z prośbą o zezwolenie Almie Shalabayevej na wyjazd z Kazachstanu. Oprócz tego, Alma Shalabayeva osobiście zwracała się do naczelnika wydziału śledczego departamentu KBN dla obwodu atyrauskiego А. Abugaliyeva z prośbą o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci zobowiązania do nieopuszczania miejsca zamieszkania. 22.08.2013 А. Abugaliyev odpowiadając Almie Shalabayevej zaznaczył, że kierowanie przez nią pisma na razie nie są rozpatrywane. Zdaniem śledczego, do czasu podjęcia ostatecznej decyzji Alma Shalabayeva powinna doprecyzować szczegóły prawne i przedstawić dodatkowe dokumenty, potwierdzające, że jej dzieci przebywają w Europie, „a także szczegółowe uzasadnienie braku możliwości lub występowanie innych powodów, uniemożliwających Pani dzieciom przyjazd w odwiedziny do Kazachstanu”.

27.08.2013 minister spraw zagranicznych Włoch Emma Bonino zaznaczając, iż odpowiednie kazachstańskie organy otrzymały prośbę Almy Shalabayevej o zezwolenie jej na wyjazd z kraju, powiedziała: „Jeśli po to, aby pozwolić jej na opuszczenie kraju, kazachstański rząd będzie nadal domagać się, żeby kraj przyjmujący zobowiązał się do jej ponownego wydania, to uważam, że wtedy żaden kraj nie zdoła złożyć obietnicy ponownego deportowania człowieka, być może wbrew jego woli, w podobnej sytuacji”.

W stosunku do Almy Shalabayevej został złamany artykuł 3 Konwencji ONZ przeciwko stosowaniu tortur, zabraniający wydawania osób państwom, w których wobec zatrzymanych mogą być stosowane tortury.

Fundacja „Otwarty Dialaog” stanowczo potępia bezprawną deportację do Kazachstanu Almy Shalabayevej i Aluy Ablyazovej, która została dokonana z przekroczeniem pełnomocnictw i rażącym naruszeniem międzynarodowych norm w sferze traktowania uchodźców. Nie zostały zachowane gwarancje procesowe zatrzymanej Almy Shalabayevej, pozbawiono ją możliwości złożenia zażalenia na deportację, a także przekazania wniosku o udzielenie azylu politycznego. W stosunku do Almy Shalabayevej został złamany artykuł 3 Konwencji ONZ przeciwko stosowaniu tortur, zabraniający wydawania osób państwom, w których wobec zatrzymanych mogą być stosowane tortury. Właściwe organy włoskiego rządu nie mogły nie uwzględniać politycznych motywów zainteresowania kazachstańskich struktur siłowych deportacją Almy Shalabayevej, z uwagi na możliwość stosowania wobec niej nacisków, mających na celu uzyskanie zeznań przeciwko jej mężowi, opozycyjnemu politykowi Mukhtarovi Ablyazovowi. Konwencja ONZ o statusie uchodźców (art. 33) chroni przed odesłaniem, jeśli osoba może zostać poddana prześladowaniom na skutek swoich przekonań politycznych.

Fundacja „Otwarty Dialog” z zadowoleniem przyjmuje decyzję włoskich władz w sprawie uchylenia postanowienia o deportacji Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej. Równocześnie wyrażamy najwyższy niepokój z powodu ujawnienia faktów prowadzenia inwigilacji rodziny Mukhtara Ablyazova we Włoszech. Kazachstańskie władze po raz kolejny w niewłaściwy sposób wykorzystały kanały Interpolu, próbując za ich pośrednictwem wpłynąć na zatrzymanie bliskich Mukhtara Ablyazova, którzy legalnie przebywali na terenie Unii Europejskiej. Pomimo oficjalnych oświadczeń włoskich i kazachstańskich władz, iż Alma Shalabyeva nie była głównym celem specoperacji na przedmieściach Rzymu, deportacja żony i córki Mukhtara Ablyazova nosi wszelkie oznaki politycznego zamówienia realizowanego przy współpracy kazachstańskich i włoskich struktur siłowych.

W związku z zaniepokojeniem wywołanym przez rażące łamanie praw Almy Shalabayevej oraz jej córki podczas ich deportacji, a także obawiając się o ich dalszy los w Kazachstanie, Fundacja „Otwarty Dialog” zwraca się do kompetentnych organów Republiki Włoskiej ze stanowczym apelem o:

 • zapewnienie niezależnego publicznego zbadania wszystkich faktów, związanych z łamaniem praw Almy Shalabyevej i Alua Ablyazovej, a także pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ich bezprawnej deportacji do Kazachstanu;
 • dołożenie niezbędnych starań w celu umożliwienia powrotu Almie Shalabayevej i Alua Ablyazovej na teren Unii Europejskiej.

Domagamy się od wydziału śledczego departamentu Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego dla obwodu atyrauskiego reakcji na pismo Almy Shalabayevej i uchylenia środka zapobiegawczego w postaci zobowiązania do nieopuszczania miejsca zamieszkania. Zwracamy się także do Prokuratora Generalnego Republiki Kazachstanu z żądaniem zaprzestania ścigania karnego Almy Shalabayevej w związku z bezprawnym przedstawieniem jej zarzutów i brakiem znamion przestępstwa w zarzucanych jej czynach.

Nasze apele możecie Państwo poprzeć zwracając się pod niżej wskazane adresy:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch (Piazza del Viminale n. 1 – 00184  Roma, tel. +3 90636 064 651, e-mail: [email protected]);
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Włoch (via Arenula 70 – 00186 Roma, tel. +39 06 68851,  e-mail: [email protected]);
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch (00135, Roma, Piazzale della Farnesina, 1, tel. +390 6369 18899);
 • Wydział Konsularny Ambasady Republiki Kazachstanu we Włoszech (00189, Roma, viа Cassia 471, e-mail [email protected], tel: +390-6363-01130, +390-6363-08476. fax: +390-6362-92675, +390-6362-92612);
 • Prokuratura Generalana Republiki Kazachstanu (010000, Astana, Dom Ministerstw, wejście Nr 2, ul. Оrynborg, 8, tel.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-28-68);
 • Departament Komitetu Bezpieczeństwa Narodwego dla obdowu atyrauskiego(060000, Atyrau, ulica Satpayeva, 20 «А», tel. +7 7122 27-12-76, +7 7122 27-12-76);
 • Prezydent Rrepubliki Kazachstanu (010000, Astana, Kancelaria Prezydenta, Lewy Brzeg, +7 (7172) 74 55 24. Prezydent RK – Nursultan Nazarbayev);
 • Minister Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu Idrisov Yerlan Abilfaizovich (010000, Astana, lewy brzeg, ul. Kunayeva budynek 31, tel. +7 7172 72 05 18, +7 7172 72 05 16, [email protected]).