Gorące tematy:

Sprawa Vladimira Kozlova: znana jest data wstępnego rozpoznania wniosku złożonego w trybie nadzoru

01.07.2013 w Sądzie Najwyższym RK ma się odbyć wstępne rozpoznanie wniosku złożonego w trybie nadzoru, w sprawie opozycyjnego polityka Vladimira Kozlova. Fundacja „Otwarty Dialog” apeluje do międzynarodowej społeczności o wywieranie wpływu na kazachskie organy rządowe, w celu doprowadzenia do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy.

06.05.2013 do Sądu Najwyższego RK wpłynął wniosek w trybie nadzoru złożony przez mecenas Venerę Sarsembinę, reprezentującą interesy Vladimira Kozlova. 21.06.2013 otrzymała ona oficjalne zawiadomienie z Sądu Najwyższego RK o wyznaczeniu terminu rozpoznania jej wniosku na  24.06.2013. W zawiadomieniu napisano, że zostało ono wysłane 7 dni wcześniej – 14.06.2013. W taki oto sposób, jeśli zawiadomienie zostałoby zatrzymane gdzieś po drodze, choćby na kilka dni, to wstępne rozpoznanie wniosku mogłoby się odbyć bez udziału obrońcy. Venera Sarsembina natychmiast przystąpiła do organizowania wyjazdu i zakupu biletów, aby zdążyć na posiedzenie sądu, lecz tego samego dnia, czyli 21.06.2013, otrzymała jeszcze jedno zawiadomienie, informujące o przeniesieniu terminu wstępnego rozpoznania wniosku na 01.07.2013.

Jak uważa członek międzynarodowego komitetu „Zhanaozen-2011” Yerlan Kaliyev, przeniesienie terminu wstępnego rozpoznania wniosku świadczy о braku ostatecznej politycznej decyzji co do  wyroku Vladimira Kozlova.

Zgodnie z ustawodawstwem Republiki Kazachstanu, na podstawie wyników wstępnego rozpoznania sąd wydaje postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania prowadzonego w trybie nadzoru i dotyczącego rewizji zaskarżonego wyroku. Jeśli zapadnie decyzja o wszczęciu postępowania w trybie nadzoru, to wyrok Vladimira Kozlova zostanie poddany rewizji. Nie mnie jednak, samo wszczęcie postępowania w trybie nadzoru nie gwarantuje, że wyrok sądu pierwszej instancji zostanie zmieniony.

Fundacja „Otwarty Dialog” zwraca się z apelem do międzynarodowej społeczności o wywieranie nacisku na organy rządowe RK i wysyłanie obserwatorów w celu doprowadzenia do sprawiedliwego rozpoznania sprawy Vladimira Kozlova przez Sąd Najwyższy Republiki Kazachstanu. Prosimy o nadsyłanie pism na adresy wskazane poniżej:

  • Prezydent Republiki Kazachstanu – 010000, Astana, Kancelaria Prezydenta, Lewy Brzeg, +7 (7172) 74 55 24. Prezydent RK – Nursultan Nazarbayev;
  • Prokuratura Generalna Republiki Kazachstanu – 010000, Astana, Dom Ministerstw, wejście Nr 2, ul. Оrynborg, 8, tel.: +7 (7172) 71-26-20, +7 (7172) 71-28-68. Prokurator Generalny RK – Аskhat Daulbayev;
  • Pełnomocnik do spraw Praw Człowieka w Republice Kazachstanu Askar Shakirov – 010000, Astana, Lewy Brzeg, Dom Ministerstw, wejście Nr 15; e-mail: [email protected], tel.: +7 7172 74 05 49, +7 7172 74 05 30;
  • Sąd Najwyższy Republiki Kazachstanu – 010000, Astana, ul. D. Kunayeva 39 , Kancelaria Sekretariatu Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Najwyższego RK, tel. +7 (7172) 74-77-18

Dodatkowe informacje:

08.10.2012 Vladimir Kozlov został skazany na karę 7.5 roku pozbawienia wolności oraz konfiskatę mienia za organizowanie zamieszek w Zhanaozen i nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego. Sądy apelacyjny i kasacyjny utrzymały wyrok w mocy.