Kazachstan: zatrzymania działaczy i przeszukania w przeddzień wręczenia nagrody „Wolność”

2 czerwca 2013 | Redakcja serwisu