Kazachstan: zatrzymania działaczy i przeszukania w przeddzień wręczenia nagrody „Wolność”

2 czerwca 2013 | Autor: Redakcja serwisu

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin