Gorące tematy:

Uciszone głosy z Kazachstanu w Finlandii

11 maja w fińskim centrum sztuki i designu w Fiskars odbył się wernisaż wystawy zdjęć z Kazachstanu – „Silenced voices” (Uciszone głosy). Autorka, fotograf i dziennikarka Kukka Ranta, odwiedziła Kazachstan jesienią 2012 r w ramach misji organizowanej przez Fundację Otwarty Dialog.

Zdjęcia obrazują mieszkańców Kazachstanu, których łączy poczucie wykluczenia. Na fotografiach zobaczyć można migrantów wewnętrznych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia opuścili rodzinne wsie i zasiedlają ubogie przedmieścia Ałmaty. W wielkim mieście zmagają się z wrogością policji i żyją w ciągłym napięciu przed utratą prowizorycznych domostw na rzecz deweloperów.

Duża część wystawy wiąże się z tragedią Żanaozen – miejsca krwawo stłumionych strajków robotniczych w grudniu 2011 r. Kukka Ranta fotografowała rodziny ofiar masakry, osoby angażujące się w pomoc poszkodowanym, dziennikarzy, którym za opisywanie zajść władze przypięły łatkę ekstremistów.

Dziennikarka sugestywnymi obrazami opisuje kazachską rzeczywistość, która odbiega od znanego na świecie wizerunku tego kraju: szybko rozwijającej się naftowej potęgi. Oddaje głos osobom, które władze w Astanie chciałyby odsunąć od kamer.

Wystawie towarzyszyć będzie akcja informacyjna o sytuacji w Kazachstanie. Dla widzów dostępne będą m.in. teksty autorki zdjęć, jakie ukazały się w fińskiej prasie – w prestiżowym tygodniku „Suomen Kuvalehti”, oraz dostępnym bezpłatnie popularnym miesięczniku „Voima”. Same fotografie opatrzone są zapisami osobistych historii występujących na nich osób. Autorka w notkach informacyjnych pod zdjęciami prezentuje także społeczno-polityczny kontekst ich wykonania.

Zdjęcia oglądać będzie można do połowy września br. w ramach przeglądu współczesnej sztuki krytycznej SPARK. Jej kuratorem jest Otso Kantokorpi, a wśród prezentujących swoje prace artystów znaleźć można najważniejsze nazwiska sztuki zaangażowanej w Finlandii.

Dodatkowe informacje o wystawie dostępne są na stronie http://www.onoma.org/en/exhibitions/kipina_en.php