Gorące tematy:

RPO odznacza obrońców praw człowieka

Podczas wizyty delegacji polskiego Sejmu w Astanie, wicemarszałek Izby, Jerzy Wenderlich przekazał Kazachstańskiemu Międzynarodowemu Biuru Praw Człowieka i Rządów Prawa (KIBHR) odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. 

Odznakę od 2009 roku przyznaje Rzecznik Praw Obywatelskich za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. Może ona być przyznana obywatelom polskim, obywatelom państw obcych, a także organizacjom. Jej laureatami są m.in. Jerzy Owsiak, Polska Akcja Humanitarna i rosyjskie Stowarzyszenie „Memoriał”.

W imieniu KIBHR odznaczenie przyjęła Anara Ibraeva, dyrektor astańskiego biura organizacji. Podczas skromnej uroczystości 24 kwietnia Jerzy Wenderlich wręczył jej srebrny medal, którego stronę licową zdobi łaciński napis IUSTITIAS VESTRAS IUDICABO (OSĄDZĘ SPRAWIEDLIWOŚĆ WASZĄ), oraz znak Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawiciele organizacji wyrazili życzenie, żeby powyższa sentencja przyświecała sędziom podczas procesów, w których uczestniczą jako obserwatorzy.

Kazachstańskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Rządów Prawa w tym roku obchodzić będzie dwudziestolecie działalności. Założycielem i Przewodniczącym Rady Biura jest jeden z najbardziej znanych kazachskich obrońców praw człowieka Yevgeniy Zhovtis.

Jerzemu Wenderlichowi w podróży do Kazachstanu towarzyszyli posłowie Tomasz Latos i Tomasz Lenz.