Kazachstan: działacz obywatelski jest ścigany karnie z powodu swoich poglądów religiljnych

22 kwietnia 2013 | Redakcja serwisu