Gorące tematy:

Kazachstan: Roza Tuletayeva ogłosiła strajk głodowy

Stan zdrowia jednej z przywódczyń ruchu strajkowego pracowników naftowych Zhanaozenu, Rozy Tuletayevej, przebywającej obecnie w zakładzie karnym, jest krytyczny. Takie oświadczenie wydała jej córka Aliya Tuletayeva. W akcie protestu przeciwko bezczynności kierownictwa kolonii karnej, Roza Tuletayeva była zmuszona ogłosić strajk głodowy.

Informacja o ogłoszeniu strajku głodowego przez Rozę Tuletayevą została podana w dniu 22.04.2013 r. Jej córka, Aliya Tuletayeva, oświadczyła, że stan zdrowia jej matki w ostatnim czasie znacznie pogorszył się – zdiagnozowano u niej łagodnego guza wątroby (gruczolak wątrobowokomórkowy). Ponadto, już wcześniej podawano do wiadomości publicznej, iż Roza Tuletayeva cierpi na anemię, niskie ciśnienie krwi i bóle w kręgosłupie. Obecnie Roza Tuletayeva pilnie potrzebuje leczenia specjalistycznego. Niemniej jednak, administracja zakładu karnego Nr UG – 157/11, gdzie Roza Tuletayeva odbywa karę pozbawienia wolności, nie zapewnia jej nawet podstawowej pomocy medycznej. „Nie wpuszczają jej do części sanitarnej, nie wzywają lekarzy, nie dają żadnych leków. Mama nie może chodzić, nie ma siły nawet stać podczas apelu. Ale siłą wyciągają ją na korytarz i zmuszają do stania w szeregu”, – oświadczyła Aliya Tuletayeva. Nie mając innego wyjścia, Roza Tuletayeva była zmuszona ogłosić strajk głodowy.

Nie jest to bynajmniej pierwszy przypadek, kiedy więźniowie polityczni Kazachstanu skarżą się na złe warunki bytowe i brak odpowiedniej pomocy medycznej w zakładach karnych. W kwietniu 2013 r. Fundacja „Otwarty Dialog” informowała o pogorszeniu stanu zdrowia skazanego polityka Vladimira Kozlova. Niestety, z różnych przyczyn trudno jest uzyskać obiektywne informacje o stanie zdrowia kazachstańskich więźniów politycznych. Międzynarodowi obserwatorzy wielokrotnie próbowali uzyskać pozwolenie na widzenie ze skazanymi działaczami opozycyjnymi i obywatelskimi Kazachstanu, aby ocenić warunki ich przetrzymywania w więzieniu, jednak nie otrzymali na to oficjalnej zgody.

W chwili obecnej grupa adwokatów polskich, reprezentujących Naczelną Radę Adwokacką Polski, przebywa z wizytą w Kazachstanie. Zwrócili się oni do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wnioskiem o wydanie zgody na widzenie z osadzonymi: Vladimirem Kozlovem, Vadimem Kuramshinem oraz z Rozą Tuletayevą. Jednakże Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu nie wystosowało odpowiedzi na ten wniosek. Wcześniej, w lutym 2013 r., polscy posłowie Tomasz Makowski i Małgorzata Marcinkiewicz starali się o widzenie z Vladimirem Kozlovem, jednak otrzymali odpowiedź odmowną. Poseł do Sejmu Polskiego Tadeusz Woźniak również nie został wpuszczony na widzenie z Vladimirem Kozlovem.  

Fundacja „Otwarty Dialog” zwraca się do władz Kazachstanu z żądaniem zapewnienia niezbędnej pomocy lekarskiej Rozie Tuletayevej. Żądamy również umożliwienia obserwatorom międzynarodowym uzyskania widzenia z nią oraz z innymi osadzonymi działaczami opozycyjnymi, aby obiektywnie ocenili oni warunki ich przetrzymywania w zakładach karnych i aresztach.  

Informacja:

Roza Tuletayeva – obrończyni praw człowieka, była aktywnie zaangażowana w obronę praw robotników naftowych, strajkujących na zachodzie Kazachstanu w 2011 r. przeciwko niesprawiedliwym warunkom pracy. Podczas procesu w sprawie 37 pracowników naftowych wielokrotnie składała oświadczenie o stosowaniu tortur, za pomocą których organy śledcze zmuszały przesłuchiwanych do przyznania się do winy.

W dniu 04.06.2012r. została uznana przez sąd za winną organizacji masowych zamieszek (Artykuł 241, ustęp 1 Kodeksu Karnego Republiki Kazachstanu) podczas wydarzeń zhanaozeńskich w dniach 16-17.12.2011 r. Skazana na 7 lat pozbawienia wolności w kolonii o rygorze ogólnym. W dniu 06.08.2012r. instancja apelacyjna Mangistauskiego Sądu Obwodowego skróciła jej karę pozbawienia wolności z 7 do 5 lat.