Gorące tematy:

Społeczeństwo obywatelskie apeluje do władz Kazachstanu w obronie V. Kuramshina

Fundacja Otwarty Dialog wraz z grupą znanych międzynarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego wystosowały apel do władz kazachstańskich z prośbą o anulowanie decyzji o osadzeniu Vadima Kuramshina, wybitnego obrońcy praw człowieka, w kolonii karnej EC 164/4 we wsi Gornyi (obwód północnokazachstański).

W trakcie swojej działalności Vadim Kuramshin, jako obrońca praw człowieka i prawnik, wielokrotnie podnosił kwestię znęcania się nad więźniami oraz naruszeń praw człowieka w koloniach karnych, m.in. w tym właśnie zakładzie karnym: EC 164/4.

Istnieją poważne obawy, że Vadim Kuramshin może stać się celem odwetu ze strony administratorów tego zakładu karnego.

Informacja:

23.01.2012 prokuratura oskarżyła Vadima Kuramshina o wymuszenie. Sąd przysięgłych uniewinnił obrońcę praw człowieka, dokonał zmiany kwalifikacji zarzucanego mu czynu z „wymuszenia” na „samowolę”. Jednak po swoim wystąpieniu na posiedzeniu OBWE w sprawie łamania praw człowieka w Kazachstanie, Vadim Kuramshin został ponownie aresztowany: instancja apelacyjna uchyliła wyrok uniewinniający. 07.12.2012 Wyspecjalizowany Międzyrejonowy Sąd Karny dla Obwodu Zhambylskiego wydał wyrok skazujący. Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka stwierdziły, że Vadim Kuramshin został skazany z powodu prowadzenia przez niego aktywnej działalności jako obrońca praw człowieka. 14.02.2013 sąd w mieście Taraz utrzymał w mocy wyrok skazujący dla Vadima Kuramshina.