Gorące tematy:

Długoterminowa misja obserwacyjna miejscowych wyborów na Ukrainie 24-31.10.2010

W czasie wyborów uwidoczniła się ich słaba organizacja logistyczna, przejawiająca się głównie w gigantycznych kolejkach do urn i odbioru kart do głosowania.

Powodami takiego stanu rzeczy mogą być:

– zbyt zawiłe i czasochłonne procedury odbioru karty do głosowania 
- zbyt mała liczba lokali wyborczych przypadająca na okręg