Gorące tematy:

Sąd złagodził wymiar kary dla byłych szefów kompanii naftowej w Zhanaozenie

Sąd Najwyższy Republiki Kazachstanu złagodził wymiar kary dla Dumana Aripbaeva i Unerbeka Alshimbaeva – byłych szefów „Munay-Ecology Company” LLP. Alshimbaev oskarżony przez prokuraturę o sprowokowanie masowych zamieszek naftowców w 2011 roku, otrzymał zwolnienie warunkowe i został zwolniony wprost z sali sądowej.

05.02.2012 instancja nadzorcza wydziału karnego Sądu Najwyższego RK ponownie rozpatrzyła materiały zgromadzone przez sąd w sprawie byłego dyrektora generalnego „Munay-Ecology Company” LLP Dumana Aripbaeva i jednego z menedżerów wyższego szczebla oddziału kompanii, Unerbeka Alshimbaeva. Zgodnie z wyrokiem sądu, Duman Aripbaev zamiast 7 lat pozbawienia wolności otrzymał 5 lat kolonii karnej o zwykłym rygorze, karę konfiskaty mienia i karę dodatkową w postaci pozbawienia go prawa zajmowania stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną na okres 3 lat. Unerbek Alshimbaev zamiast 7 lat kolonii karnej o zwykłym rygorze, otrzymał karę 5 lat warunkowo z zawieszeniem na 2 lata. Sąd wydał postanowienie o niezwłocznym zwolnieniu Unerbeka Alshimbaeva z aresztu tymczasowego.

Jak podano w komunikacie prasowym Sądu Najwyższego, działania skazanych Dumana Aripbaeva i Unerbeka Alshimbaeva zostały przekwalifikowane z artykułu „Przywłaszczenie lub defraudacja powierzonego cudzego mienia w dużym rozmiarze” na „Pomocnictwo w przywłaszczeniu lub defraudacji powierzonego cudzego mienia w dużym rozmiarze”.

Sprawy karne przeciwko kierownictwu zhanaozeńskich kompanii naftowych zostały wszczęte na początku 2012 roku, w trakcie ustalania faktów, które poprzedziły masowe zamieszki w Zhanaozenie w grudniu 2011 roku. W tamtym czasie oprócz Dumana Aripbaeva i Unerbeka Alshimbaeva na ławie oskarżonych zasiadał również Serik Baymukhambetov – były dyrektor zarządzający do spraw bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego kompanii naftowej „Razvedka Dobycha „KazMunayGaz”. Serik Baymukhambetov został skazany na 8 lat pozbawienia wolności oraz konfiskatę majątku.

W styczniu 2012 roku Prokurator Generalny Kazachstanu Askhat Daulbayev powiedział, że „narastaniu społecznego napięcia i długiemu strajkowi naftowców, który przerodził się w masowe zamieszki, sprzyjały niezgodne z prawem działania urzędników zajmujących stanowiska w organach wykonawczych i osób z kierownictwa firm naftowych”.

Wyrok sądu w sprawie byłych szefów kompanii naftowych w Zhanaozen został wydany 24.05.2012, jednak o wynikach rozpraw sądowych społeczeństwo dowiedziało się dopiero 25.05.2012. 

Informacja:

Do odpowiedzialności karnej za pogorszenie sytuacji społecznej w Zhanaozenie zostali także pociągnięci niektórzy urzędnicy:

  • Orak Sarbopeyev, były akim Zhanaozenu, – skazany na 10 lat pozbawienia wolności;
  • Zhalgas Babakhanov, poprzednik Oraka Sarbopeyeva na stanowisku akima Zhanaozenu, – skazany na 2 lata pozbawienia wolności;
  • Amangeldy Aytkulov, były zastępca akima obwodu mangistauskiego, – skazany na 12 lat pozbawienia wolności.

Byłych urzędników skazano za „przestępstwa finansowe”, przy czym ich proces sądowy nie miał bezpośredniego związku z wydarzeniami w Zhanaozen.