Artykuły dla autora:

Sortuj

Tortury w Kazachstanie w 2013 i 2014 roku – krótki przegląd sytuacji

16 grudnia 2014

Oświadczenia kazachstańskich władz na temat braku tolerancji wobec tortur i gotowości do współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w rozwiązaniu tego problemu, pozostają na razie na poziomie deklaracji i nie są realizowane skutecznie w praktyce.

Kazachstan dezinformował państwa członkowskie ONZ podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego

21 listopada 2014

W ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego państwa członkowskie ONZ wskazały na niewykonanie przez Kazachstan wcześniejszych zaleceń oraz pogorszenie sytuacji w sferze wolności słowa, zgromadzeń i religii.

Reforma prawa karnego poważnie narusza zobowiązania międzynarodowe Kazachstanu w sferze praw człowieka. Władze zignorowały zalecenia UE i organizacji broniących praw człowieka

20 listopada 2014

Nowe kazachstańskie prawo karne zawiera upolitycznione i niejasne zarzuty karne, które mogą być szeroko i subiektywnie interpretowane przez państwo w celu ścigania działaczy opozycyjnych, dziennikarzy i polityków.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin