Rafał Matouszek

Rafał Matouszek

Wyślij wiadomość

W Fundacji zajmuje się administracją biurową, zakupami (zaopatrzenie biur) i organizacją delegacji.

W wolnym czasie podróżuje dookoła świata (okrążył Ziemię w 18 dni) oraz uczestniczy w wolontariacie sportowym. Kocha pociągi, którymi codziennie pokonuje setki kilometrów, z uśmiechem parafrazując przy tym cytat z “Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”: Mam bardzo dobre połączenie...

Słuchacz szkoły policealnej na kierunku “Eksploatacja portów i terminali”.