Sprawozdania

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji są składane do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dostępne są również na stronach internetowych Fundacji.