Sprawozdania

Ze względu na trwające ataki i bezpieczeństwo darczyńców publikacja sprawozdań finansowych jest od 14.08.2017 r. czasowo zawieszona. Udostępniamy na uzasadnione żądanie