Sprawozdania

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji są składane do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ze względu na trwające ataki i bezpieczeństwo darczyńców publikacja sprawozdań finansowych jest czasowo zawieszona.